วิตามินดี กับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน ช่วงโควิด-19

วิตามินดี เป็น วิตามิน ที่ละลายใน ไขมัน ซึ่งมีบทบาทสำคัญหลายประการในร่างกายของคุณ สารอาหารนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ ภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นผลว่าการมีระดับวิตามินดีส่งผลดีต่อสุขภาพและป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจด้วย และยังพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากโรค โควิด-19 ที่มีระดับวิตามันดีเพียงพอ จะมีความเสี่ยงต่อผลที่ไม่พึงประสงค์และการเสียชีวิตลดลง ซึ่งบทความนี้จะอธิบายว่าวิตามินดีส่งผลต่อสุขภาพ ภูมิคุ้มกัน  อย่างไร และการเสริมวิตามินชนิดนี้จะช่วยป้องกันภาวะระบบทางเดินหายใจได้อย่างไร

https://www.sanook.com/health/12569/

วิตามินดี ส่งผลต่อ ภูมิคุ้มกัน อย่างไร

วิตามินดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของระบบ ภูมิคุ้มกัน ของคุณซึ่งเป็นด่านแรกของร่างกายในการป้องกันการติดเชื้อ วิตามินนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกัน มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและภูมิคุ้มกัน และมีความสำคัญต่อการกระตุ้นการป้องกันระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย นอกจากนี้ วิตามินดียังมีความสำคัญต่อการทำงานของภูมิคุ้มกัน ในรายที่ระดับ วิตามินดี ต่ำนั้นสัมพันธ์กับความไวต่อการติดเชื้อโรค และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีระดับวิตามินดีต่ำนั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงวัณโรค โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เช่นเดียวกับการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ ยิ่งไปกว่านั้น การขาดวิตามินดียังเชื่อมโยงกับการทำงานของปอดที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับการติดเชื้อทางเดินหายใจได้

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949133

การทานวิตามินดีสามารถป้องกัน โควิด-19 ได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่เชื่อมโยงโดยเฉพาะจากผลของ วิตามินดี กับการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส แต่มีการศึกษาบางส่วนได้ตรวจสอบผลที่ได้จากการได้รับวิตามินดี โดยมีการระบุว่าระดับ 25-hydroxyvitamin D ในเลือดอย่างน้อย 30 ng/mL ดูเหมือนจะช่วยลดโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ โควิด-19 และจากการเก็บข้อมูลตัวอย่างของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากการติดเชื้อโควิดพบว่า ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และเป็นผู้ที่มีระดับวิตามินดีเพียงพอจะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยจากภาวะที่ไม่พึงประสงค์จากการติดเชื้อ เช่น การหมดสติ ขาดออกซิเจน และเสียชีวิต น้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาอีกชิ้นที่ระบุว่าอาหารเสริมวิตามินดีสามารถเพิ่มการตอบสนองของ ภูมิคุ้มกัน และป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจโดยรวม และแม้ว่าการวิจัยจะยังดำเนินต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่านี้ แต่หลักฐานหลายชิ้นก็แสดงว่าการได้รับวิตามินดีเพียงพอก็ช่วยลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิดได้ ซึ่งการมีระดับ วิตามินดี ที่เพียงพอเป็นสิ่งที่ ดีต่อสุขภาพ  และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ติดเชื้อโควิดนั่นเอง