ปลดปล่อยความเศร้า

คุณจะปลดปล่อยความเศร้าได้อย่างไร

      ความโศกเศร้าเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่มักเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่เจ็บปวดทางอารมณ์หรือทางจิตใจ ความเศร้านั้นอาจเกี่ยวกับความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง หมดหนทาง ซึ่งมนุษย์ทุกคนนั้นอาจมีความรู้สึกเศร้าเกิดขึ้นได้ในบางช่วงของชีวิต และความโศกเศร้านั้นสามารถนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นความเจ็บป่วยทางจิตที่มักไม่มีสาเหตุเฉพาะและทำให้ยากต่อการดำรงชีวิต โดยความแตกต่างระหว่างความโศกเศร้าและภาวะซึมเศร้าคือ

 • ความโศกเศร้าอยู่เพียงชั่วคราว แต่ความซึมเศร้าอยู่กับเรายาวนาน
 • ความเศร้ามักมีตัวกระตุ้น ในขณะที่ภาวะซึมเศร้ามักไม่มีสาเหตุเฉพาะเจาะจง
 • เวลาที่คุณเศร้า คุณมักจะพบกับช่วงเวลาแห่งความสุขเข้ามาทดแทนได้ แต่ถ้าคุณรู้สึกหดหู่ใจ มันจะครอบคลุมไปทุกอย่างในชีวิตคุณ

อาการของความเศร้าคืออะไร

      อาการของความเศร้า อาจรวมไปถึง

 • มีการร้องไห้ มีความเศร้าโศก ความผิดหวัง หมดหนทาง สิ้นหวัง หงุดหงิด หมดความสนใจในสิ่งที่เคยสร้างความสุข มีการปลีกตัวออกจากผู้คนและสังคม มีความต้องการนอนมากกว่าปกติ และมีความเมื่อยล้าและรู้สึกว่ามีพลังงานชีวิตต่ำ ซึ่งอาการทั้งหมดเหล่านี้อาจเป็นอาการของภาวะซึมเศร้า หากมีอาการรุนแรงนานมากกว่าสองสัปดาห์ หรือเกิดร่วมกับความรู้สึกอยากทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น ควรไปพบแพทย์ทันที

อะไรที่ทำให้เกิดความเศร้า

      ความเศร้ามักเกิดเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เจ็บปวดทางอารมณ์ หรือจิตใจ เช่น

 • ความรู้สึกสูญเสียต่างๆ เช่น สูญเสียคนที่รัก สูญเสียสัตว์เลี้ยง ตกงาน สูญเสียรายได้ เป็นต้น
 • เกิดจากความเจ็บปวดทางกาย เช่น จากความเจ็บป่วย จากอุบัติเหตุ จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

การวินิจฉัยความเศร้าเป็นอย่างไร

      ความโศกเศร้าได้รับการวินิจฉัยโดยการตรวจทางจิตวิทยาเพื่อระบุว่าเป็นอาการของภาวะซึมเศร้าหรือไม่ ผู้ป่วยอาจถูกถามคำถามหลายหัวข้อเพื่อตรวจสอบว่ามีภาวะซึมเศร้าหรือไม่

การรักษาความเศร้าทำได้อย่างไร

      ความโศกเศร้ามักไม่ต้องการการรักษา ความรู้สึกจะหายไปเอง และในบางกรณีการบำบัดด้วยการพูดคุยสามารถช่วยให้ผู้คนเอาชนะความเศร้าได้ หากความโศกเศร้าเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน อาจถือได้ว่าเป็นโรคซึมเศร้า การรักษาภาวะซึมเศร้า ได้แก่

 • ใช้ยากล่อมประสาท 
 • การให้คำปรึกษา เช่น การบำบัดทางจิตใจและพฤติกรรม
 • จิตบำบัดระหว่างบุคคล
 • การบำบัดแบบครอบครัว หรือคู่รัก
 • การบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาโดยตรง
 • การบำบัดด้วยไฟฟ้า หรือ ETC

จะป้องกันความเศร้าได้อย่างไร

      คุณอาจไม่สามารถป้องกันการสูญเสียและเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอื่นๆ ในชีวิตได้เสมอไป แต่คุณอาจลดความเศร้าและปรับปรุงการตอบสนองต่อความรู้สึกเหล่านี้ได้ ตัวอย่างวิธีการจัดการรับมือกับอาการเศร้า 

 • ฝึกเทคนิคการจัดการความเครียด เช่น การทำสมาธิ หรือฝึกโยคะ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี และลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น
 • ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูง
 • ไปพบแพทย์หากคุณรู้สึกหดหู่อย่างไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง