ต่ายเต่ารัน 2019


ขอเชิญเหล่านักวิ่งขาแรงและสายชิลร่วมกิจกรรม Virtual Runs

พิชิต 50 km ในโครงการ “ต่ายเต่ารัน2019"

ทุกการสมัคร เราจะนำเงิน 100 บาท ร่วมบริจาคแด่

“สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล”


รับสมัครวันที่: 24 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ทุกที่

ต่ายขาแรง พิชิต 50 km ภายใน 15 วัน
• ออกวิ่ง : 1 - 15 พฤษภาคม 2562
• ส่งผล : 1 - 20 พฤษภาคม 2562

เต่าสายชิล พิชิต 50 km ภายใน 31 วัน
• ออกวิ่ง : 1 - 31 พฤษภาคม 2562
• ส่งผล : 1 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเป็นการวิ่งแบบสะสมระยะ


Early Bird ( 24 - 31 มี.ค )

•เสื้อต่าย + เสื้อเต่า + เหรียญต่าย + เหรียญเต่า : 1,119฿
•เสื้อต่าย + เหรียญต่าย + เหรียญเต่า : 859 ฿
•เสื้อเต่า + เหรียญต่าย + เหรียญเต่า : 859 ฿
•เสื้อต่าย + เหรียญต่าย : 569 ฿
•เสื้อเต่า + เหรียญเต่า : 569 ฿


Normal Price ( 1 เม.ย - 5 พ.ค. )

เสื้อและเหรียญ
• เสื้อต่าย + เสื้อเต่า + เหรียญต่าย + เหรียญเต่า : 1,198 ฿
• เสื้อต่าย + เหรียญต่าย + เหรียญเต่า : 897 ฿
• เสื้อเต่า + เหรียญต่าย + เหรียญเต่า : 897 ฿
• เสื้อต่าย + เหรียญต่าย : 599 ฿
• เสื้อเต่า + เหรียญเต่า : 599 ฿

เสื้ออย่างเดียว
• เสื้อต่าย + เสื้อเต่า : 998 ฿
• เสื้อต่าย : 499 ฿
• เสื้อเต่า : 499 ฿

เหรียญอย่างเดียว
• เหรียญต่าย + เหรียญเต่า : 598 ฿
• เหรียญต่าย : 299 ฿
• เหรียญเต่า : 299 ฿

*เสื้อและเหรียญจัดส่งหลังจากจบกิจกรรม*

 

สิ้นสุดระยะเวลาสมัครแล้ว