วิ่งนะนก 2018 - Run for Bird 2018


จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ ......

คนโสดโดนเท เซมาทางนี้ !!!
กิจกรรมเพื่อสุขภาพต้อนรับวันคนโสด 11.11

ขอเชิญเหล่านักวิ่งร่วมกิจกรรมงานวิ่ง Virtual Runs ภายใต้ชื่อโครงการ “วิ่งนะนก"

ทุกการสมัคร เราจะนำเงิน 100 บาท ร่วมบริจาคแด่

“มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า” Wildlife Friends Foundation Thailand


รับสมัครวันที่: 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561

สถานที่ : ทุกที่
ออกวิ่ง : 15 ธันวาคม 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งผล : 15 ธันวาคม 2561 - 24 กุมภาพันธ์ 2562


ระยะนก : กิจกรรมเป็นการวิ่งแบบสะสมระยะ

  • เลือกรับเหรียญอย่างเดียว - 299 บาท
  • เลือกรับเสื้ออย่างเดียว(ทุกระยะ) - 499 บาท

       (ทั้ง 2 แบบได้ร่วมบริจาค 100 บาท)

  • 0 km. #นก... 499 บาท (ไม่ต้องวิ่ง)

       (ได้รับเสื้อและร่วมบริจาค 100 บาท)

       (ได้รับเสื้อ เหรียญและร่วมบริจาค 100 บาท)

หมายเหตุ* 
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15-24 พ.ย (early bird) ราคา 539 บาท
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 พ.ย-4 ธ.ค (ready bird) ราคา 569 บาท
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 5-14 ธ.ค (richy bird) ราคา 599 บาท

สิ้นสุดระยะเวลาสมัครแล้ว