แรดจะวิ่ง 2018 - Run For Rhino 2018


เนื่องในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันแรดโลก (World Rhino Day) กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านการล่าแรดเพื่อเอานอไปทำเครื่องประดับ และตระหนักถึงความสำคัญของประชากรแรดที่กำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

เราจึงขอเชิญชาวแรด กระซู่ กรูปรี ทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง Virtual Runs เพื่อการกุศล ภายใต้ชื่อโครงการ "แรดจะวิ่ง" Run For Rhino 2018

ทุก 100 บาท จากการสมัคร ร่วมบริจาคแด่
“มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” ต่อไป


 

ลงทะเบียนพร้อมแรด : 1 – 31 สิงหาคม 2018 ได้ที่ http://www.virtualsportsth.com/

 


Promotion

Early Bird : 1-7 สิงหาคม 2018

#แรดแต่เด็ก 429 บาท (บริจาค100บาท ได้เสื้อ)

0 km. #️แรดเงียบ 429 บาท (บริจาค100บาท ได้เสื้อ)
5 km. #️แรดได้อีก 529 บาท (บริจาค100บาท ได้เสื้อ+เหรียญ) 
10 km.#️แรดดีออก 529 บาท (บริจาค100บาทได้เสื้อ+เหรียญ)


ราคาปกติ

#แรดแต่เด็ก 490 บาท (บริจาค100บาท ได้เสื้อ)

0 km. #️แรดเงียบ 490 บาท (บริจาค100บาท ได้เสื้อ) 
5 km. #️แรดได้อีก 590 บาท (บริจาค100บาท ได้เสื้อ+เหรียญ) 
10 km.#️แรดดีออก 590 บาท (บริจาค100บาทได้เสื้อ+เหรียญ)


  • วันออกแรด : 15 - 23 กันยายน 2561
  • สถานที่ออกแรด : แรดได้ทุกที่
  • ส่งผลช่วยแรด : 15 - 30 กันยายน 2561

***กิจกรรมเป็นการบันทึกผลภายในครั้งเดียว***

สิ้นสุดระยะเวลาสมัครแล้ว